ALAN KILAVUZLARI
ALAN KILAVUZLARI

ALAN KILAVUZLARI

Alan Kılavuzluğu Hizmeti Nedir?

Alan kılavuzluğu hizmeti; Tarihi Alanda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacıyla Alanı

ziyarete gelen kişilere/gruplara Alan hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve ziyaretçi yönlendirme faaliyetini, ifade eder.

Alan Kılavuzluğu Hizmeti Kimler Tarafından Verilir?

26.03.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te

belirtilen şartları taşıyanlardan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca

hazırlanan alan kılavuzluğu kartına sahip ve hizmet verdiği yılın bandrolünü kartında taşıyan

gerçek kişiler tarafından verilir.

Alan Kılavuzluğu Taban Ücreti Ne Kadardır?

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında Alan

kılavuzlarının taban ücret tarifesi, Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlık tarafından net ücret

üzerinden belirlenir. Taban ücret tarifesi her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul

Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden

değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim

yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

2020 YILI ÜCRET TARİFESİ

12+1 Kişi ve Daha Az İçin Turlar 255 TL

12+1’ den Fazla olan Turlar için 415 TL

Alan Kılavuzlarına Nasıl Ulaşabilirim?
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hükümler kapsamında alan kılavuzluğu
kartına sahip kişilere ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN KILAVUZLARI linkinden ulaşabilirsiniz.