MENÜ

Albayrak Şehitliği

Sesli Rehber
Sanal Gezi

Albayrak Şehitliği, Arıburnu Cephesi’nin güney sınırında Türk cephe hattının hemen gerisinde bulunmaktadır. Şe - hitlikte, Kara Muharebeleri sırasında bu bölgede görev yapan alaylarımızdan tespit edilebilen şehitlerimizin isimleri bulunmaktadır.

 Arıburnu Cephesi, Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 Nisan 1915 ile bu cephenin tahliye edildiği 20 Aralık 1915 tarihleri arasında çarpışmalara sahne olmuştur. Bu böl - gede yaşanan en kanlı çarpışmalar, çıkarmayı takiben 27 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılan Türk taarruzlarında yaşanmıştır. Albayrak Şehitliği’ne, Süngü Bayırı Şehitliği’nde olduğu gibi, bu bölgede görev yaptı - ğı bilinen birliklerimizden 27’nci Alay, 33’üncü Alay, 72’nci Alay, 77’nci Alay ve 48’inci Alay’dan şehit olan askerleri - miz defnedilmiştir.