MENÜ

Damakçılık Bayırı Kitabesi

Sesli Rehber

Damakçıl veya (Damakçılık); Kabatepe-Büyük Anafarta sahil yolunun Küçükkemikli Burnu’ndan gelen yol ile kesiştiği yere yakın, Kayacık ve Ağıl Dereleri arasında olup taarruz eden kuvvetleri Kocaçimentepe’ye ulaştıracak ara bir hedef durumundadır. Bu nedenle 9 Ağustos I. Anafarta ve 27 Ağustos Bombatepe (Kayacık Ağılı) Muharebeleri, Kocaçimentepe’nin ele geçirilmesi veya elde tutulması için Damakçıl Bayırı’nda cereyan etmiş, bu muharebelerde 9. İngiliz Kolordusunun 4-5 bin kişiyi bulan ağır zayiatına karşılık 7. Tümen’e mensup birlikler 2.350 civarında şehit vermişlerdir. Mimar Ahmet Gülgönen’in tasarladığı, Damakçılık Bayırı’nın kuzeybatı ucunda yer alan anıtta bulunan taş kaplama yazıtta şu bilgiler verilmektedir: “Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa 7. Tümeni, 9 Ağustos 1915 tarihinde Damakçıl Bayırı’na taarruz ettirerek Anzak Kolordusu ile işbirliğini ve Kocaçimentepe yönünde belirecek tehlikeyi önledi.”