MENÜ

Dur Yolcu Yazısı

Sesli Rehber
Değirmen Burnu Tabyası’nın hemen arkasındaki yamaçta; Dur Yolcu, Bilmeden Gelip Bastığın Bu Toprak, Bir Devrin Battığı Yerdir ifadeleri yer alır. Tepenin yamacında yer alan mısralar ile Mehmetçik ve meşale figürü, 1960 yılında bölgede askerlik görevini yapan Seyran Çebi tarafından yapılmıştır. Mısralar, şair Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirinin ilk iki dizesinden oluşmaktadır. Çanakkale Deniz ve Kara Muharebeleri’nin ana hedefi, Kilitbahir Platosu’na ulaşarak Boğaz’a hâkim olmak; sonrasında da payitahtı, yani İstanbul’u zapt etmekti. Kilitbahir yamacındaki bu yazının bu yönüyle de çok isabetli olarak stratejik bir noktaya yazıldığı söylenebilir.