MENÜ

Karahöyük Deresi Şehitliği

Sesli Rehber
Sanal Gezi
Kanlısırt’a gelmeden 200 m kadar önce, yolun sağ tarafında bulunan şehitlik Gerçek şüheda kabristanıdır. Bu nokta Kanlısırt bölgesinde görevli bulunan 16. Tümen’in 48. Alay cephesidir. Bölge ağır donanma topçu ateşi ve yoğun makineli tüfek ateşi altında çok ağır zaiyatlar vermiştir. Yine bölgenin sargı yeri olmasından dolayı çevre bölgelerde görev yapan 72. Alay, 77. Alay, 63. Alay ve 48. Alaylar’dan şehit düşen askerler de bu mevkiye defnedilmiştir. Albayrak Sırtı’nın kuzey kesimi sırasında Karayörük Deresi’ne inen yamacın üzerinde yer almaktadır. Şehitlik 2006 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yaptırılmış olup çoğunlukla Kanlısırt üzerindeki muharebelerde görev yapan 16. Tümen’e ait isimleri tespit edilebilmiş, 1.153 şehidin gömüldüğü bir şehitliktir. Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu metal şahidelerin hemen yanında ahşap bir namazgâh da bulunmaktadır. Uzun bir merdiven ile ulaşılabilen şehitlik, Şevki Paşa Haritası’nda 17 numaralı paftada işaretli olup gerçek şüheda kabristanı olduğu ifade edilmektedir. 19 Mayıs 1915’te Anzaklara karşı gerçekleştirilen taarruza katılan 2. Tümen’in hikâyesi: “13 Mayıs 1915’te İstanbul’dan Arıburnu’na sevk edilen 2. Tümen’in çoğunu aralarında İstanbul Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu Darülfünunlu gönüllüler oluşturmuştu. İstanbul Sultanisi (İstanbul Erkek Lisesi) öğrencilerinden 50 öğrenci, gönüllü olarak Çanakkale Cephesi’ne katılmak amacıyla başvuruda bulunmuş, geride kalanlar, cepheden dönecek yaralı arkadaşları için okulu revir hâline getirmişlerdi. O dönemde İstanbul Erkek Lisesi, günümüzde Saint Benoit Fransız Lisesi olarak kullanılan Karaköy Kemeraltı Caddesi’ndeki binada eğitim vermekteydi. Bir bölümü hastaneye, revire çevrilerek sarıya boyanmıştı. Gençler ve liseli öğrencilerden oluşan bu gönüllüler kısa bir eğitim için Halıcıoğlu’ndaki karargâha gönderilmiş, orada kısa bir talime-eğitime tabi tutulmuşlardı. Bu gençler, Çanakkale’ye vardıklarında 2. Tümen’e dâhil olmuşlardı. Cepheye vardıklarında lise öğrencilerinin kolunda sarı, tıbbiyelilerin kolunda da beyaz kurdele bağlıydı. 19 Mayıs taarruzunda, hedef olmamaları için kurdeleleri çıkarmaları emredilmişti.18-19 Mayıs gecesi Anzaklara karşı yapılan taarruz çok kanlı cereyan etti, 2. Tümen’in çoğu öğrenci olan gençleri şehit olmuş, siperlerde sadece sarı kurdelelerine yazdıkları şu mukaddes ibare kalmıştı: ‘İstanbul Lisesi Vatan Sağ Olsun’ Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılan 50 İstanbul Sultanisi (İstanbul Erkek Lisesi) öğrencisinin şehit düştüğü haberi okula ulaşınca, geride kalan öğrenciler arkadaşlarının anısına, okulun kapılarını ve pervazlarını siyaha boyadılar.”13