MENÜ

Kılıçdere Şehitliği

Sesli Rehber
Sanal Gezi

Kılıçdere Şehitliği, Arıburnu Cephesi’nde Bomba Sırtı’ndan Conkbayırı’na uza-nan sırt üzerinde Türk cephe hattının hemen gerisinde yer almaktadır. Şehitlik-te, Kara Muharebeleri sırasında bu bölgede görev yapan alaylarımızdan tespit edilebilen şehitlerimizin isimleri bulunmaktadır.


Arıburnu Cephesi, Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 Nisan 1915 ile bu cephenin tahliye edildiği 20 Aralık 1915 tarihleri arasında çarpışmalara sahne olmuştur. Bu bölgede yaşanan en kanlı çarpışmalar, çıkarmayı takiben 27 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılan Türk taarruzlarında yaşanmıştır. Kılıçdere Şe-hitliği’ne, Kılıç Bayırı şehitliği ile beraber, bu bölgede görev yaptığı bilinen Türk birliklerinden 18’inci alay, 64’üncü alay ve 72’nci Alay’dan şehit olan askerlerimiz defnedilmiştir. Mükerrer olmaması açısından “57’nci Piyade Alayı Şehitliği’nde isimleri bulunanlara burada yer verilmemiştir.