MENU

Alan Kılavuzluğu Hizmeti Nedir?

Alan kılavuzluğu hizmeti; Tarihi Alanda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacıyla alanı ziyarete gelen kişilere/gruplara Alan hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve ziyaretçi yönlendirme faaliyetini, ifade eder.

Alan Kılavuzluğu Hizmeti Kimler Tarafından Verilir?

26.03.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyanlardan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca hazırlanan alan kılavuzluğu kartına sahip ve hizmet verdiği yılın bandrolünü kartında taşıyan gerçek kişiler tarafından verilir.

Alan Kılavuzluğu Taban Ücreti Ne Kadardır?

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasında Alan kılavuzlarının taban ücret tarifesi, Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir. Taban ücret tarifesi her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.


2023 YILI ÜCRET TARİFESİ

12+1 Kişi ve Daha Az İçin Turlar 1.245,00 TL
12+1’ den Fazla olan Turlar için 2.025,00 TL

Alan Kılavuzlarına Nasıl Ulaşabilirim?

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hükümler kapsamında alan kılavuzluğu kartına sahip kişilere ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN KILAVUZLARI linkinden ulaşabilirsiniz.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z