MENÜ

Çanakkale Tarihi Alan Sınırları İçerisinde Görev Yapmak Amacıyla Yeni Alan Kılavuzu Alımı Yapılacaktır

16 Ekim 2023 12:00

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla, 6546 sayılı Kanun ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin 1’ inci fıkrası “ Başkanlık, Tarihi Alanda ihtiyaç duyulması halinde, kaynak değerlerinin korunması, tanıtılması, Tarihi Alana gelen ziyaretçilere gerekli bilgilerin verilmesi maksadı ile ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri için yeni alan kılavuzu yetiştirilmesine yönelik kurslar düzenleyebilir.” hükmünce adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi verilmesi amacıyla 11.12.2023 – 12.01.2024 tarihleri arasında alan kılavuzluğu eğitim programı düzenlenecektir. 

Yukarıda adı geçen yönetmelik doğrultusunda eğitime katılacak aday alan kılavuzlarına yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Kurs süresince başarılı bulunanlara yönetmelik hükümlerince geçerli olmak üzere alan kılavuzluğu kimlik belgesi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kurs Başvuru Şartları için tıklayınız.(Kurs Başvuru Formu kayıt esnasında doldurulacaktır.)

Kurs Takvimi için tıklayınız.