MENÜ

Düztepe Siperleri

Sesli Rehber

Conkbayırı’nın güneybatı yönünden aşağıya doğru inildiğinde 1 km sonra sağ tarafta, savaş sırasındaki önemli bir mevki olan Düztepe (Battleship Hill veya ilk verilen adıyla Big 700) siperleri bulunmaktadır. Muharebeler sırasında ünlü 19. Tümen’in emrine giren 10. Alay tarafından tutulan bu mevki, esas olarak gözetleme siperleri vazifesi görmüştü. Çıkarmanın yapıldığı ilk gün olan 25 Nisan’dan itibaren sürekli olarak Müttefik donanmasının ağır topçu ateşine maruz kalan Düztepe’nin önemi, Conkbayırı’ndan önceki en önemli yükselti olmasındadır. Mevki, muharebelerin ilerleyen safhasında bu bakımdan tekrar öne çıkmıştır. Özellikle ağustos ayı muharebeleri sırasında, Conkbayırı’na yönelen Müttefik birliklerine ilk müdahale 72. Alay ve 14. Alay bölükleri tarafından bu noktadan sevk edilmişlerdir. Düztepe, Arıburnu Muharebeleri’nin sürdüğü 8 ay boyunca Türk tarafının elinde kalmıştır. Cumhuriyetin ilk harp tarihçisi Mehmet Nihat Bey “Siperler muharebede derin birer mezbaha hâlindeydi… Bombardıman o kadar güçlü olurdu ki bu ateşin altında ileri hatlarda canlı insan kalacağına ihtimal verilmezdi”20