MENÜ

Kırmızısırt Siperleri

Sesli Rehber

Lone Pine Anıtı’nı geçtikten sonra, Conkbayırı’na giden anayolun sağ tarafında kalan 125. Alay Siperleri tabelası görülmektedir. Burası, mayıs ayı sonunda başlayan lağım muharebelerinin geçtiği mevzidir. Arıburnu hatlarından taarruza geçen Anzaklar, ilk süreçte kolayca ilerleme imkânı buldular; fakat 27. Alay’ın Makineli Tüfek Bölüğü tarafından Kırmızısırt’ın batısına kadar geri çekilmek zorunda bırakıldılar. Türk tarafınca 19 Mayıs günü Anzakları geri çekilmeye zorlamak için gerçekleştirilen taarruzda, binlerce kayıp verilmiştir. En ağır zayiatı verdiğimiz 19 Mayıs muharebesinde, askerlerimiz burada şehit düşmüşlerdir. 24 Mayıs’ta; üzerinde anlaşmaya varılan sabah saat 7.30’dan öğle 16.30’a kadar sürecek olan bir günlük ateşkes ile Türk ve Avustralyalı askerler, ölen ve şehit olan askerlerini açılan çukurlara gömmüşlerdir. 2. Tümen’in şehitlerinin çoğu bu noktaya gömülmüştür. Yine müttefiklerce eşeği ile yaralı askerleri taşıdığı için cephede Eşekli Adam olarak tanınan John Simpson Kirkpatrick de bu taarruz sırasında Arıburnu’nda öldürülmüştür. Günümüze ulaşmış en belirgin siperlerin yer aldığı Kırmızısırt, Anzak siperlerinin hemen karşısında bulunmaktadır.