MENÜ

Skew Bridge Mezarlığı

Sesli Rehber

Sahile doğru ilerleyen yol üzerinde, Redoubt Mezarlığı’ndan 2,5 km sonra sol tarafta bulunmaktadır. Mezarlığın adının muharebeler sırasında Kanlı Dere üzerinde bulunan tahta köprüden geldiği bilinmektedir. Mezarlıkta toplamda 606 kişinin ismi mezar taşlarına yazılıdır. Bunların 249’u Birleşik Krallığa, 9’u Avustralya’ya, 1’i Hint ordusuna ait olmak üzere kimlikleri belli olmayan ise 345 kişi tespit edilmiştir. 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra, İngilizler Gelibolu Yarımadası’nda gömülmemiş olan askerler için sahayı tekrar gözden geçirmişlerdir. Savaş süresince 36.000’den fazla kaybı bulunan İngiltere’nin şimdi 31 Harp Mezarlığı’nda 22.000 savaş mezarı bulunmaktadır; fakat bunlardan sadece 9.000’inin kimlikleri tespit edilebilmiştir. Ayrıca 14.000 askerin cesedi dahi bulunamamıştır. Bu askerler Yarımada’daki Cape Helles, Twelve Tree Copse, Lone Pine ve Conkbayırı (Yeni Zelandalıların) Anıtları’nda anılmaktadır. 1919 yılından sonra çevredeki küçük mezarlıklar birleştirilmiştir.