MENÜ

Büyük Kemikli Kitabesi

Sesli Rehber
Sanal Gezi

Suvla Körfezi’nin kuzeybatıya doğru kıvrılarak uzayan kıyıları kuzeyde küçük koylar ve girinti-çıkıntılar oluşturmakta ve dağlık, dar bir burun olan Büyükkemikli Burnu ile son bulmaktadır. İngilizler bu buruna Suvla Point-Suvla Ucu ismini vermişlerdir. Kitabe, Aralık 1915’te son İngiliz kuvvetlerinin tahliye edildiği Suvla Koyu’na hâkim küçük bir tepenin üzerine yerleştirilmiştir. Mimar Ahmet Gülgönen tarafından tasarlanan yazıt, taş kaplamadır. Kitabenin üzerinde şu yazı bulunmaktadır: “1915 yılının 25 Nisan sabahı Arıburnu’na 6/7 Ağustos gecesinde Anafartalar Limanı’na çıkan düşman kuvvetleri aylar süren muharebelerden sonra Gelibolu Yarımadası’ndaki Türk savunmasının geçilmeyeceğini anlayarak 20 Aralık’ta bu cepheleri boşalttı.’’