ZİYARET NOKTALARI

Çanakkale Muharebeleri 1915 Mobil Müzesi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Millî Mücadele’nin önsözünün yazıldığı ve Milli birliğimizin temelini teşkil eden Çanakkale savunmasının yaşandığı toprakları, doğal güzellikleri ve maneviyatı ile birlikte açık hava müzesine dönüştürme çabası içerisindedir. Bu hedef doğrultusunda “Çanakkale Ruhunun” ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaşması ve bu manevi atmosferin tecrübe edilmesine vesile olunması amaçlanmıştır.
Halkımızın nazarında önemli bir yer tutan Çanakkale Muharebeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasının, milletimizi bir bütün yapan harcın daha da sağlamlaştırılmasında büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle savaş hakkındaki bilgileri, görsel ve işitsel öğelerin desteklediği bir teşhir-tanzim alanına entegre ederek 7’den 77’ye halkımıza götürmek için Başkanlığımız tarafından Mobil Müze projesi hayata geçirilmiştir.
13.60 x 4.40 metre boyutlarındaki iki tarafa açılabilme özelliği olan yarı römork sisteminin 17 m2’lik bölümü sergi alanı olarak tasarlanmıştır. Çanakkale Muharebelerinin anlatıldığı 7 farklı vitrin bölmesinde savaş objeleri görüntülerle desteklenerek teşhir edilmektedir.

Mobil müze teşhirinde yer alan vitrinlerde

 

VATAN BİZİ ÇAĞIRIYOR: Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ve seferberlik süreci ile bir neferin askere alınışı anlatılmaktadır.

GÖĞSÜNDE İMAN ELİNDE SÜNGÜ: Osmanlı askerinin sesinden cepheye gidiş, bir neferin üniforması ve teçhizatı tanıtılmaktadır.

DÜŞMANINI TANI: Yedi düvele karşı verilen mücadelede İtilaf güçleri tanıtılmaktadır.

ŞANLI BOĞAZ ZAFERİ: 18 Mart Kahramanları ön plana çıkartılarak kazanılan şanlı zafer vurgulanmaktadır.

ŞEREF TÜRKLERİNDİR: Karada ve havada verilen mücadele sonucunda düşmanın tahliyesi anlatılmaktadır.

CEHENNEMİ GÖĞSÜNDE SÖNDÜRENLER: Savaşta canını ve ruhunu ortaya koyan neferler ve komutanlar anılmaktadır.

DÜNDEN BUGÜNE: Muharebe alanlarının tarihten günümüze kadar olan değişimi anlatılmaktadır.

 

Mobil müze sergi alanı özel gereksinimli vatandaşlarımız için de ziyarete uygundur. Proje uygulama süresince 81 ili gezerek 7’den 70’e bütün vatandaşlarımıza “Çanakkale Ruhunun” aktarılması hedeflenmektedir.

Web Sitesi & Sosyal Medya Hesapları:

www.canakkalemobilmuzesi.com
Twitter
Facebook
Instagram